Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy na stronie https://szufladamart.pl/ założony jest na platformie WordPress przy użyciu wtyczki WooCommerce.

§1

Definicje

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, którego zakres jest niezwiązany z jego działalnością zawodową lub gospodarczą

Produkt – każdy produkt, który można kupić w Sklepie

Produkt Elektroniczny – produkt internetowy, niematerialny w postaci cyfrowej np. pliki tekstowe lub graficzne

Produkt Tradycyjny – produkt materialny

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży

Sklep – sklep internetowy pod adresem https://szufladamart.pl/?post_type=product prowadzony przez Sprzedawcę

Sprzedawca – od 01.01.2019: Firma Hubimar Witosa 24, 69-200 Sulęcin; przed tą datą: osoba fizyczna Marta Głowacka

Administrator sklepu – osoba fizyczna zajmująca się obsługą sklepu

§2

Postanowienia wstępne

 1. Od 01.01.2020 dane nowych klientów będą w systemie firmy Hubimar. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.
 2. Przedmiotem transakcji w Sklepie są Produkty Elektroniczne i Tradycyjne.
 3. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem zakupu. Rozpoczęcie transakcji jest równoczesne z akceptacją Regulaminu.
 4. Aby kupować w Sklepie, nie trzeba zakładać konta. Wymagane jest podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 5. Ceny Produktów są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 6. Aby korzystać ze Sklepu internetowego wymagany jest aktywny adres e-mail Klienta, do którego ma on dostęp.
 7. Zakupionych Produktów nie można rozpowszechniać bez zgody Sprzedawce – są one na użytek własny.
 8. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

§3

Składanie zamówienia

 1. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na produkty, które zamówił.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient otrzyma dane do przelewu. Wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia transakcji wysyłane są na e-maila podanego przez Klienta.
 3. Jeśli klient chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym w oknie dodatkowych uwag/komentarza do zamówienia.
 4. Produkty Elektroniczne wysyłane są na adres e-mail Klienta, z którego zostało realizowane zamówienie. W razie jakichkolwiek problemów z przyznaniem dostępu do plików, proszę pisać na adres szufladamart@gmail.com.

§4

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na adres email potwierdzenie zamówienia.
 2. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, Klient otrzyma po zakupie odnośnik do pobrania Produktu. W przypadku błędów braku dostępu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Klient może wybrać, czy rezygnuje z zamówienia czy realizuje je w części.
 4. Sprzedawca oświadcza, że maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni. W przypadku chwilowego braku Produktów Tradycyjnych czas ten może wydłużyć się do maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Przed odebraniem przesyłki Produktu Tradycyjnego, Klient powinien sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeśli tak, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia objęcia posiadania kupionych Produktów. Czyni to poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres szufladamart@gmail.com.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów Tradycyjnych.
 3. Jeśli doszło do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawda odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Klient nie odesłał produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca nie zwraca płatności do dnia otrzymania Produktu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w niewłaściwy sposób tzw. taki, który wykracza poza charakter funkcjonowania Produktu.

§6

Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca odpowiedzialny za wadę fizyczną sprzedanego Produktu. W przypadku jej stwierdzenia Klient wysyła oświadczenie o wadzie na adres e-mail szufladamart@gmail.com. Powinien określić rodzaj wady, wskazać zakres roszczenia.
 2. Klient dostarcza wadliwy Produkt Tradycyjny na adres nadawcy. Sprzedawca jest zobowiązany – na swój koszt – wymienić wadliwy produkt lub usunąć wadę. Przyjmuje się, że termin wynosi do 14 dni.
 3. Klient odsyłający reklamowany Produkt Tradycyjny zobowiązany jest do załączenia: imię nazwisko reklamującego, adres zamieszkania, e-mail, data nabycia Produktu, jego nazwa, cena i wada, okoliczności jej powstania oraz żądanie reklamującego. Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu.
 4. Nie wolno zmieniać warunków sprzedaży po złożeniu zamówienia, m.in. ceny towaru, kosztów dostawy czy cech fizycznych produktu.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 24 miesiące liczone od daty odebrania towaru.
 6. Sklep pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.
 7. Jeśli Produkt ma wadę fizyczną, Klient może zażądać obniżenia ceny, usunięcia wady, odstąpienia od umowy lub wymiany Produktu na ten sam, ale wolny od wad.

W razie pytań, pisz na szufladamart@gmail.com lub zajrzyj na zakładkę Kontakt.